De kans om samen muziek te maken en de mogelijkheid hun muziek te delen en te ontwikkelen geeft vluchtelingen de kans om een toekomst in Nederland op te bouwen. Muziek maken is een geweldige manier om jezelf te zijn, je talent te ontwikkelen, samen plezier te hebben en van elkaar te leren. Muziek is een middel om mensen te verbinden hoe verschillend je achtergrond en culturele traditie ook is.

Door muziek te maken met vluchtelingen, wil Catching Cultures Orchestra de muziek in de harten van mensen uit alle hoeken van de wereld een plek en publiek geven. We willen andere muziekculturen toegankelijker maken en mensen, met name vluchtelingen, die in isolement leven een muzikaal samenzijn bieden.
Vanuit die achtergrond is Catching Cultures Orchestra sinds 2017 als zelfstandige stichting verder gegaan.

Catching Cultures Orchestra bestaat momenteel uit ongeveer 25 vaste leden, waaronder een kerngroep van 7 vluchtelingen. Daarnaast is er een grotere kring van muzikanten met diverse achtergronden die incidenteel met ons meespelen. Onze muzikanten zijn bewoners van asielzoekerscentra, vluchtelingen met verblijfsvergunning en lokale muzikanten. Artistiek leider Hermine Schneider en zakelijk leider Roelof Wittink sturen het orkest en het ondersteunende team aan.